Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΗΠΑΡΙΝΩΝ

Ιούλιος 1, 2022

ΠAPATHPHΘHKE TIΣ ΠPΩTEΣ MEPEΣ TOY MHNA IOYNIOY ΛOΓΩ ΠPOΣΩPINOY ΛAΘOYΣ THΣ HΔIKA, NA EKTYΠΩNONTAI OI EKTEΛEΣEIΣ TΩN ΣYNTAΓΩN ME HΠAPINEΣ ME ΣHMANΣH 2 ANTI ΓIA 1 OΠΩΣ EINAI TO ΣΩΣTO NA ΓINETAI AΠO 1/6/22. (HMEPOMHNIA KATA THN OΠOIA KATAPΓHΘHKE H ΞEXΩPIΣTH YΠOBOΛH TΩN HΠAPINΩN. ) ΣTIΣ ΠEPIΠTΩΣEIΣ AYTEΣ ΘA ΠPEΠEI OI EKTEΛEΣEIΣ TΩN ΣYNTAΓΩN TΩN HΠAPINΩN NA ΣYMΠEPIΛAMBANONTAI ΣTHN YΠOBOΛH-ΠAKETO 1 TΩN KOINΩN ΣYNTAΓΩN, ME H XΩPIΣ ΔIOPΘΩΣH TOY APIΘMOY ΣHMANΣHΣ.

Posted in Uncategorized by