Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Ιανουάριος 30, 2019

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

           ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ / ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ

«ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ (ΦΑΦ) ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ (ΑΕ)»

ΕΝΑΡΞΗ  2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

 

Το αμείωτο ενδιαφέρον για το Σεμινάριο μετά από τη διεξαγωγή ήδη έντεκα κύκλων, η επιτυχής διεκδίκηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ από αποφοίτους μας, πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη ξεκινήσει επαγγελματικές δραστηριότητες με καλλιέργειες αρωματικών φυτών, δημιουργία αποστακτηρίων αιθερίων ελαίων κ.α., σε συνδυασμό με δημοσιεύματα του Αθηναϊκού τύπου για επικείμενη ενεργοποίηση του προγράμματος μεταποίησης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για νέες επιδοτήσεις έως 50% σε δημιουργία μονάδων παραγωγής αιθερίων ελαίων, μας οδηγούν στην διοργάνωση του επόμενου 12ου Κύκλου, οι εγγραφές του οποίου έχουν ήδη αρχίσει.

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια σφαιρική και ολοκληρωμένη θεωρητική, αλλά κυρίως πρακτική τεχνογνωσία στον τομέα των Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και των Αιθερίων Ελαίων (ΑΕ)

Αυτό το Πρόγραμμα / Σεμινάριο Επιμόρφωσης – Κατάρτισης που είναι ενταγμένο στο Πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης της Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΑΠΘ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, είναι διάρκειας 103 ωρών (από τις οποίες περίπου οι μισές είναι πρακτική άσκηση) και 10 ECTS (Ευρωπαϊκών Μονάδων Εκπαίδευσης), έχει κόστος 700 ευρώ – που καταβάλλεται σε τρεις δόσεις, μία των 100 σαν προκαταβολή και δύο των 300 ευρώ. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται και τα βιβλία αξίας περίπου 120 ευρώ που διατίθενται δωρεάν στους σπουδαστές.

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους να τα παρακολουθήσουν, τα σεμινάρια αυτά πραγματοποιούνται επί 10 εβδομάδες, κάθε Σάββατο και Κυριακή πρωί.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.seminariaaromatikonfiton.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά (πληροφορίες κα Γαβριέλη Χρυσή  τηλ. 2310 997644 και 6976452714) – από την ιστοσελίδα http://diaviou.auth.gr/application_form_fafae?menu_id=6&lg=  και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην Ελληνική γλώσσα και εφόσον υπάρχουν τα ακόλουθα: 2. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας, 3. Τίτλοι σπουδών, 4. Πιστοποιητικά τίτλου σπουδών ξένων γλωσσών

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΕΔΙΒΙΜ)

 

 

Νέες επαγγελματικές ευκαιρίες – Αιθέρια έλαια, Φαρμακευτικά Αρωματικά Φυτά, πως εξασφαλίζω υψηλές αποδόσεις – οικονομική σταθερότητα

 

Νέος κύκλος σεμιναρίων φαρμακευτικών αρωματικών φυτών και αιθερίων ελαίων

ξεκινάει 2 Μαρτίου 2019

Τελευταία πολλοί αγρότες – παραγωγοί όπως επίσης και άτομα άλλων διαφορετικών ενασχολήσεων που αναζητούν καινούργιες επαγγελματικές ευκαιρίες, γίνεται σαφές ότι αναζητούν νέες εναλλακτικές καλλιέργειες που να εξασφαλίζουν το μέλλον τους.
Μια από τις σημαντικότερες, με μεγάλες δυνατότητες, πολύ θετικές προοπτικές και κυρίως υψηλές αποδόσεις αποτελούν οι καλλιέργειες των Φαρμακευτικών Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ) και η παραγωγή εξ αυτών Αιθερίων Ελαίων (ΑΕ).
Σε σχέση με τις συνήθεις καλλιέργειες αγροτικών προϊόντων, η παραγωγή ΦΑΦ και ΑΕ απαιτεί πολύ και κουραστική προσωπική εργασία, αλλά και εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε όλους τους τομείς, από τα στάδια εγκατάστασης των φυτειών – καλλιέργειας-, συγκομιδής, ξήρανσης, επεξεργασίας – μεταποίησης, αλλά μέχρι και την εμπορία και τη διακίνησή τους.
Κύριο μέλημα ανάμεσα στις διαδικασίες επεξεργασίας των ΦΑΦ του παραγωγού αμέσως μετά τη συγκομιδή αποτελεί η ξήρανση που είναι άκρως εξειδικευμένη (διάφοροι μέθοδοι, παράγοντες, μέσα ξήρανσης / ξηραντήρια), και επιπλέον, όλες οι άλλες τεχνικές επεξεργασίας ώστε να προσδώσει υπεραξία στο προϊόν του, όπως πχ. η κοπή, ο καθαρισμός, η κοσκίνιση, η αποφύλλωση (απομάκρυνσης από τα φύλλα των στελεχών, μίσχων κ.ά), η ταξινόμηση, η διαλογή, η συσκευασία κ.ά. Με όλες αυτές τις διαδικασίες ο παραγωγός θα καταφέρει να προσφέρει στην ΑΓΟΡΑ τελικά προϊόντα τυποποιημένης και σταθερής ποιότητας και εμφάνισης.
Εκτός των αποξηραμένων ΦΑΦ στις Αγορές υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση και για τα Αιθέρια Έλαια. Η παραλαβή ενός αιθερίου ελαίου, αποδεκτής σύνθεσης από τις Διεθνείς Αγορές, πρέπει να διαθέτει ορισμένα συστατικά, σε τέτοιες συγκεντρώσεις ώστε να μπορεί να πωληθεί στην υψηλότερη δυνατόν τιμή. Πόσες όμως πρέπει να είναι οι καλλιεργούμενες εκτάσεις? Πόση πρέπει να είναι η αναγκαία χορτόμαζα που χρειάζεται ένα αποστακτήριο για να τροφοδοτηθεί ώστε να αποσβεστούν τα κεφάλαια εγκατάστασης?
Η εγκατάσταση ενός Αποστακτηρίου δεν είναι απλά μια παραγγελία σε έναν κατασκευαστή αμβύκων. Το τι θα περιλαμβάνει η Μονάδα πρέπει να προκύψει από συσχετισμό πολλών παραγόντων. Πόσοι άμβυκες θα εγκατασταθούν? ποιάς χωρητικότητας θα είναι? τι είδους κατασκευής θα είναι – απλής, σύνθετης, με αντιρροήκλπ -, ποιές δορυφορικές μονάδες συνεργασίας στο αποστακτήριο απαιτούν την μεγαλύτερη προσοχή και μελέτη? πόσος θα πρέπει να είναι ο αναγκαίος χώρος εγκατάστασης της Αποστακτικής Μονάδας? ποιά η διαρρύθμιση του χώρου? Αλλά αν τα ανωτέρω χρειάζονται απλά για την εγκατάσταση, ο παραγωγός την επομένη θα χρειαστεί την τεχνογνωσία της παραγωγής των αιθερίων ελαίων. Το κάθε εμπορεύσιμο αιθέριο έλαιο για να παραληφθεί απαιτεί ειδικούς χειρισμούς και τεχνικές. Τρόπος στοίβαξης, διάρκεια απόσταξης, ποσότητα παροχής ατμού ανά ώρα, θερμοκρασία ψύξης, διαχωρισμού κλπ, κλπ.
Tο σεμινάριο ΦΑΦΑΕ, (www.seminariaaromatikonfiton.gr) απαντά στα παραπάνω ερωτήματα ενώ οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να διεξάγουν διεξοδικές συζητήσεις για όλα τα παραπάνω θέματα, καθώς και να ανταλλάσουν απόψεις με τους εισηγητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και της Πρακτικής άσκησης.

 

Posted in Uncategorized by