Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ Φ.Π.Α. ΤΟΥ REBATE

Φεβρουάριος 26, 2019

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με το ΦΠΑ του rebate πληρωμής φαρμακείων»

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη διαδικασία πληρωμών των φαρμακείων που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2018 , το rebate των φαρμακείων υπολογίστηκε χωρίς ΦΠΑ, λόγω του ότι έπρεπε να συμψηφιστεί η αναλογούσα έκπτωση για χορήγηση γενοσήμων με αυτό. Συνεπώς το ποσό του ΦΠΑ που αναλογεί στις παραπάνω κινήσεις θα παρακρατηθεί στην τρέχουσα πληρωμή των ιδιωτικών φαρμακείων.

Καμμιά μεταβολή δεν θα υπάρξει στα πιστωτικά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως σήμερα.

 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ

Οργάνωσης και Σχεδιασμού

Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας

 

 

 

 

ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

Posted in Uncategorized by