Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 17/10/2019

Οκτώβριος 24, 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Παρακαλείσθε όπως την 10/11/2019 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 προσέλθετε στη
συνεδρίαση της Γενικής Συνελεύσεως του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πιερίας που θα
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Συνελεύσεων του ΣΥ.ΦΑ. με θέμα:

Την διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή:

– Εννέα (9) μελών για Δ.Σ.
– Τριών (3 )τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών αντιπροσώπων για τον
Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
– Ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για το Πειθαρχικό
Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η συνεδρίαση της Γ.Σ. θα διεξαχθεί την
Κυριακή 17/11/2019 στην αίθουσα Συνελεύσεων του ΣΥ.ΦΑ. με το ίδιο θέμα.
« Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν από τις 11:00 μέχρι τις 17:00 »

Η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες είνι υποχρεωτική.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γραμματέας

 

Κουιμτζίδης Ελευθέριος                                                           Αγαπούδας Δημήτριος

Posted in Uncategorized by