Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Φεβρουάριος 11, 2020

Αθήνα, 11/2/2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 504
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Προς Φαρμακευτικούς
Συλλόγους της Χώρας

Ξεκινάει αύριο Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 στις 10:00π.μ η δεύτερη εξεταστική
περίοδος για την Πιστοποίηση Διενέργειας Εμβολιασμών. Η περίοδος θα ολοκληρωθεί την
Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 21:00.
Η εξεταστική διαδικασία περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για την επιτυχή
ολοκλήρωσή της θα πρέπει να απαντηθούν σωστά 12 ερωτήσεις μέσα σε χρονικό διάστημα
30 λεπτών.
Απαραίτητο στάδιο αποτελεί η συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου «Επικαιροποίηση
Στοιχείων Χρήστη» στην ενότητα 3.

Με εκτίμηση,

Posted in Uncategorized by