Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ε-ΔΑΠΥ

Ιούλιος 2, 2018

Σύμφωνα με πληροφορίες τα κουπόνια των αναλωσίμων συνεχίζουν να ισχύουν ώς 31/08/2018.

Προσπαθήστε μέσα στους επομένους δυο μήνες να καταναλώσετε τις συσκευασίες που ήδη υπάρχουν. Τον Σεπτέμβριο πρόθεση του ΕΟΠΥΥ είναι να προωθήσει το αυλο κουπόνι και συνταγή.

Posted in Uncategorized by