Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ