Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Μάιος 16, 2018
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ.  1971
ΝΠΔΔ  
Αθήνα, 16.5.2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

Προς

Τους Φαρμακευτικούς  Συλλόγους

της χώρας

 

Συνάδελφοι

Όπως είναι γνωστό από 01/01/2017 για τα προϊόντα της σύμβασης των ιατροτεχνολογικών προϊόντων  τα οποία χορηγούνται μέσω των φαρμακείων και εξοφλούνται από τον ΕΟΠΥΥ, μας γίνεται παρακράτηση φόρου 4%.

Οι παρακρατήσεις αυτές έχουν αναρτηθεί στο taxisnet και εμφανίζονται  αυτόματα στους αντίστοιχους κωδικούς κατά την διαδικασία υποβολής φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2017.Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το φόρο εισοδήματος που προκύπτει για το 2017, ή σε περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος θα εμφανιστεί ως επιστροφή.

Η παρακράτηση φόρου 4% που έχει υπολογισθεί, αφορά τα τιμολόγια τα οποία εκκαθαρίστηκαν και εξοφλήθηκαν έως και 31.12.17

 

Posted in Uncategorized by