Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ RAPID TEST ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ