Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ RAPID TESTS ΑΠΟ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ