Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΓΑΛΗΝΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Μάρτιος 18, 2022

Η  συνταγογράφηση και εκτέλεση των συνταγών αυτών έχει ενεργοποιηθεί μόνο στη web εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ  www.e-prescription.gr
και όχι μέσω των μηχανογραφικών προγραμμάτων λογισμικού φαρμακείων.
Θα ακολουθήσει χρονικά η αντίστοιχη προσαρμογή των προγραμμάτων λογισμικού των φαρμακείων, για απευθείας εκτέλεση των ηλεκτρονικών
συνταγών γαληνικών μέσω API, από τα προγράμματα που εκτελούμε τις υπόλοιπες συνταγές.
Μέχρι την πλήρη προσαρμογή των προγραμμάτων, εξακολουθούμε και εκτελούμε χειρόγραφες συνταγές. Θα
υπάρξει μια μεταβατική περίοδος κατά την οποία θα υφίστανται και θα εκτελούνται τόσο οι χειρόγραφες όσο
και οι ηλεκτρονικές συνταγές.

Η ημερομηνία διακοπής της συνταγογράφησης και εκτέλεσης χειρόγραφων συνταγών, θα οριστεί από
τους αρμόδιους φορείς.

 

ΓΑΛΗΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ- ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ (1)

Posted in Uncategorized by