Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ