Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οκτώβριος 2, 2018

Διευκρινίσεις για τις καινούργιες ρυθμίσεις από τον γραμματέα του  Π.Φ.Σ.  κ. Σεραφείμ Ζηκα.

 

ΜΟΝΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

  • Κάλιο αργά…., παρά ποτέ….!

Τα πιό σημαντικά σημεία της Υπ.Απόφασης , τα οποία συμπίπτουν απολύτως με τα αιτήματα του κλάδου , είναι τα εξής :

– Όποιος , δεν όφειλε εως την 31/12/2015 ( κατάργηση του κλάδου ) , όταν συνταξιοδοτηθεί , θα λάβει κανονικά την προσαύξηση που προβλέπεται στον ν. 4389 / 2016 άρθρο 234 παρ. 11 (…….η επιπλέον παροχή θα υπολογίζεται , για κάθε έτος καταβολής επιπλέον εισφοράς , με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075 % για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1% ) επιπλέον εισφοράς…….)

– Όποιος όφειλε εισφορές στον κλάδο , έως την 31/12/2015, δύναται ( προαιρετικά ) με αίτησή του , έως την 31/12/2019 , να τις καταβάλει , είτε εφ´απαξ , είτε σε 3 διμηνιαίες δόσεις , χωρίς προσαυξήσεις κ τόκους . ( Αφορά ΜΟΝΟ σε όσους επιθυμούν να λάβουν το μέγιστο της προσαύξησης , όταν συνταξιοδοτηθούν ) .

– Όποιος όφειλε εισφορές στον κλάδο , έως την 31/12/2015 κ δεν επιθυμεί ή δεν δύναται να τις καταβάλει , απαλλάσσεται από την υποχρέωση , αφού οι εισφορές , ΔΕΝ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ . ( Αφορά ΜΟΝΟ σε όσους επιλέγουν , μη καταβάλλοντας τις εισφορές , να λάβουν την προσαύξηση , με βάση ΜΟΝΟ , τα χρόνια που εισέφεραν στον κλάδο ).

– Δεν επιστρέφονται εισφορές στον κλάδο , οποτεδήποτε κ αν έχουν καταβληθεί κ αξιοποιούνται στην προσαύξηση της σύνταξης .

– Επιτρέπεται συμψηφισμός καταβληθεισών εισφορών στον κλάδο , ΜΟΝΟ με ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου σύνταξης κ ΜΟΝΟ στην περίπτωση που είχε υποβληθεί , χωρίς να έχει ανακληθεί , αίτημα συμψηφισμού .

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

Posted in Uncategorized by