Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 2017

Αύγουστος 30, 2017

 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ 2017

 

Ολοκληρώθηκε  η συλλογή  και αποστολή των δηλώσεων και των πιστωτικών τιμολογίων από την γραμματεία του Φ.Σ.Πιεριας στο Κέντρο Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών.

Η όλη διαδικασία έγινε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα  παρόλο  που υπήρχαν αρκετά προβλήματα   κυρίως  εντοπισμού  κάποιων  συναδέλφων.

Σύμφωνα με τον Π.Φ.Σ.  η πληρωμή των ληξιπροθέσμων θα γίνει περίπου στις 20 Σεπτεμβρίου.

Αναμένουμε…..

 

Posted in Uncategorized by