Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

Ιανουάριος 15, 2018

Συνάδελφοι

 

Σας ενημερώνουμε ότι η αποστολή συνταγών του Τ.Υ.Π.Ε.Τ.  θα γίνεται πλέον ανα μηνα.

Οι φάκελοι θα καταθέτονται στην Γραμματεία  του Συλλόγου καθημερνά   8.30 εως 14.30  μέχρι τις 10 του επομένου μηνα.

Για την ομαλή και εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της διαδικασίας  θα πρέπει να τηρούνται  αυστηρά  οι ημερομηνίες υποβολής.

Εάν για κάποιο μηνα δεν συγκεντρώνετε ικανοποιητικο αριθμό συνταγών μπορειται να τις υποβάλλετε τον επόμενο μηνα.

 

 

Για το Δ.Σ.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Posted in Uncategorized by