Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ

Ιούλιος 1, 2022
Ανακεφαλαιώνοντας
    Στην ΠΕΔΙ καταθέτουμε το φυσικό αρχείο,δηλαδή τις συνταγές σε φακέλους ανα υποβολή και ανά ημέρα εκτέλεσης. Εξωτερικά κολλάμε την ετικέτα φακέλων συνταγών την οποία εκτυπώνουμε από την πύλη ΚΜΕΣ κατά την διαδικασία υποβολής όπως κάναμε και πριν.Μέσα στο φάκελο βάζουμε τα αντίγραφα τιμολογίων και το συνοδευτικό σημείωμα υποβολής σφραγισμένα και υπογραμμένα.
   Αυτή τη φορά και για τελευταία φορά θα καταθέσουμε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα εκτός φακέλου τα οποία θα παραδώσουμε στον υπάλληλο.
   Στο σύλλογο μέσα σε σφραγισμένο φάκελο θα υπάρχει το συνοδευτικό σημείωμα υποβολής και τα πρωτότυπα των τιμολογίων σφραγισμένα και υπογραμμένα. Τίποτα άλλο.
Η ημερομηνία υποβολής θα είναι το αργότερο η Πέμπτη εργάσιμη. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό το κομμάτι.
   Προσοχή! Πρέπει να είστε συνεπείς γιατί οι φακελοι θα φύγουν από τον σύλλογο την επόμενη μέρα με courier για ΤΕΕΣ.Οποίος καθυστερήσει ο φακελος του  θα σταλεί τον επόμενο μήνα.Τα πράγματα είναι αυστηρά. Πρέπει να τηρηθούν ημερομηνίες για να πληρωθούμε το 95% εγκαίρως.
   Τα προγράμματα σας έχουν ενημερωθεί για το πως θα γίνει η κατάθεση των συνταγών. Μελετήστε το Σαββατοκύριακο για να είμαστε έτοιμοι.
   Κάθε αλλαγή έχει την δυσκολία της. Έχουμε μάθει σε ένα συγκεκριμένο τρόπο τώρα θα μάθουμε σαν καινούργιο τρόπο κατάθεση συνταγών. Ας είμαστε προσεκτικοί όλοι μας κι ας μη βιαστούμε.
   Τελευταία ημέρα κατάθεσης θα είναι η Πέμπτη 7η Ιουλίου.
   Σας ευχαριστώ και καλό κουράγιο!
Posted in Uncategorized by