Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Οκτώβριος 3, 2019

Αθήνα, 3/10/2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 3908
ΝΠΔΔ

Προς ΦΣ Χώρας

Εξαιρέθηκαν οι φαρμακοποιοί από την υποχρεωτική συμπλήρωση του πεδίου
«Στοιχεία εισαγωγέων» προκειμένου να ολοκληρωθεί η υποβολή συνταγών edapy.
Aντιπροσωπεία του ΠΦΣ αποτελούμενη από τον πρόεδρο του ΠΦΣ k. Απόστολο Βαλτά
και τους Αντιπροέδρους κ.κ. Σεραφείμ Ζήκα και Αθανάσιο Παπαθανάση, έκανε
παρέμβαση στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ κ Βασίλη Πλαγιανάκο και υπηρεσιακούς
παράγοντες του Οργανισμού, για το πρόβλημα που προέκυψε εξαιτίας της αδυναμίας των
φαρμακείων να ολοκληρώσουν την υποβολή συνταγών edapy αν δεν συμπληρωθεί στο
πεδίο Στοιχεία εισαγωγέων : τα στοιχεία του προμηθευτή, από τον οποίο έχουν
προμηθευτεί τα προϊόντα που έχουν χορηγήσει .
Μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίσθηκε η εξαίρεση των φαρμακοποιών και ότι η
ανωτέρω διαδικασία θα λειτουργήσει ανεξάρτητα από την μηνιαία υποβολή των
γνωματεύσεων στο edapy η οποία θα συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα.
Η σχετική ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ έχει ως εξής

 

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2019/10/ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ-ΑΠΟ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΕΔΑΠΥ.pdf

Posted in Uncategorized by