Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΩΝ