Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ- ΕΠΙΚΟΛΛΩΜΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΝΗΣΙΟΤΗΤΑΣ

Αύγουστος 16, 2018

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ                                                                 Μαρούσι 14/08/2018
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ&ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ/ΝΤΗ

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Σε συνέχεια των ανακοινώσεών στις 30/4/2018 και 17/5/2018 για
τις επικολλώμενες ταινίες γνησιότητας (κουπόνια), διευκρινίζεται ότι το
περιεχόμενο των ταινιών θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ ελάχιστο την
εμπορική ονομασία του κάθε είδους και εναλλακτικά τον κωδικό ΕΑΝ ή τον
κωδικό ΕΟΠΥΥ- ΕΚΑΠΤΥ και για όσο διάστημα θα είναι επιτρεπτή η χρήση
ταινιών γνησιότητας από τον ΕΟΠΥΥ.

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Posted in Uncategorized by