Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΘΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΩΝ 36 και 49 της ΠΝΠ

Απρίλιος 7, 2020

Παράταση του μεταβατικού σταδίου μέχρι 31.5.2020 κατά την οποία θα γίνονται δεκτές  ηλεκτρονικές και  χειρόγραφες συνταγές

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/04/ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ-ΕΔ-ΣΕ-ΣΗΣ-2-1.pdf

εφαρμογή  των άρθρων 36  και 49 της ΠΝΠ 68 Α / 20.03.2020 και στους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/04/ΣΗΣ-COVID-19.pdf

Posted in Uncategorized by