Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   ΓΙΑ  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ    

Δεκέμβριος 31, 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   ΓΙΑ  ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ

 

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ- ΚΜΕΣ   η ετήσια βεβαίωση παρακράτησης  -REBATE.

Την βεβαίωση θα εκτυπώσετε  και  θα κόψετε Πιστωτικό Τιμολόγιο με ημερομηνία   31/12/2018. Το τιμολόγιο θα το καταθέσετε στον ΕΟΠΥΥ εκτός  του φάκελου και στον λογιστή σας.

Επίσης αναρτήθηκαν στην πύλη ΕΟΠΥΥ-ΚΜΕΣ τα εκκαθαριστικά σημειώματα που αφορούν την πληρωμή ΕΟΠΥΥ μηνός Οκτωβρίου.

Από αυτή τη φορά αναρτώνται σε ξεχωριστή κατηγορία οι εκπτώσεις στο rebate λόγω επίτευξης στόχου γενοσήμων.Η εκκαθάριση γίνεται ανάλογα με το πόσα  γενοσημα δίνει κάθε φαρμακείο. Το ποσό που προκύπτει αποδίδεται σαν έκπτωση στο rebate . Σε περίπτωση που το ποσό είναι μεγαλύτερο από το rebate  συμψηφίζεται τους επομένους μήνες.

Posted in Uncategorized by