Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩN SELF TEST