Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΕΣ Ε-ΔΑΠΥ ΠΟΥ ΛΗΓΟΥΝ 13/12/2019 ΕΩΣ 15/12/2019

Δεκέμβριος 13, 2019

Αθήνα 13/12/2019
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη την από 13/12/2019 έως 15/12/2019 διακοπή των ηλεκτρονικών εφαρμογών του ΕΟΠΥΥ,
λόγω εργασιών μετάπτωσης, υπενθυμίζεται, ότι η Ημερομηνία Εκτέλεσης γνωματεύσεων, η οποία εισάγεται στο
αντίστοιχο πεδίο της εφαρμογής eΔΑΠΥ Παροχών, είναι η ημερομηνία κατά την οποία αποδόθηκαν τα είδη στον
δικαιούχο εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων που εμφανίζονται στην γνωμάτευση, ανεξάρτητα της
ημερομηνίας που οι γνωματεύσεις θα καταχωρηθούν στην εφαρμογή. Η ανωτέρω δυνατότητα υφίσταται σε κάθε
περίπτωση αιτιολογημένου τεχνικού προβλήματος και δύναται να ελεγχθεί.

Αγγούρης Γεώργιος
Γενικός Δ/ντης Οργάνωσης & Σχεδιασμού
Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας
Προισταμενος Δ/νσης Πληροφορικής
Τηλ 210-8110666 Fax 210-6895517

Posted in Uncategorized by