Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ