Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Π.Φ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε.Σ.

Φεβρουάριος 15, 2018

Με ιδιαίτερη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι επετεύχθη συμφωνία ανάμεσα  στον ΠΦΣ  και το ΙΔΕΕΑΦ αφενός, και τον  Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό αφετέρου, για την υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος πιστοποιημένων σεμιναρίων « Α’ βοήθειες για Φαρμακοποιούς» σε συνεργασία με τοπικούς Φαρμακευτικούς Συλλόγους.

 

Τα σεμινάρια αυτά θα πραγματοποιηθούν σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία, ως κλάδος , επιδιώκουμε να αναβαθμίσουμε τον ρόλο μας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και να αναδείξουμε το μείζον θέμα της παροχής υπηρεσιών υγείας από τα φαρμακεία μας. Η πιστοποιημένη απόκτηση γνώσεων για την παροχή Πρώτων Βοηθειών από τα φαρμακεία μας αποτελεί, εκτός από εφόδιο για κάθε συνάδελφο και ένα όπλο στη φαρέτρα των επιδιώξεων μας ως κλάδος.

Για την οργάνωση και υλοποίηση του συνολικού προγράμματος θα δημιουργηθεί ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα,  μέσω της ιστοσελίδας του ΙΔΕΕΑΦ ( www.ideeaf.gr).

Τα πιστοποιημένα σεμινάρια για φαρμακοποιούς θα έχουν διάρκεια είκοσι τεσσάρων ωρών το καθένα και θα διεξάγονται σε συνεργασία με κάθε τοπικό Φαρμακευτικό Σύλλογο σε κατάλληλες ώρες και ημέρες , κατόπιν συνεννόησης και κεντρικού προγραμματισμού. Κάθε σεμινάριο θα μπορεί να προγραμματιστεί στη διάρκεια δύο Σαββατοκύριακων (τέσσερα 6ώρα) ή στη διάρκεια τριών Κυριακών( τρία 8ώρα). Σε κάθε σεμινάριο θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής κατ’ ελάχιστον είκοσι φαρμακοποιών και κατά μέγιστο σαράντα, εκτός και εάν οι τοπικές συνθήκες επιβάλλουν μικρές διαφοροποιήσεις.  Διευκρινίζεται ότι κάθε τοπικός Σύλλογος θα μπορεί να διεξάγει περισσότερα από ένα σεμινάρια, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του και το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή.

Όσον αφορά την θεματολογία τους, αυτή θα καλύπτει τις ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι φαρμακοποιοί  στα φαρμακεία τους, ενώ θα περιλαμβάνουν θεωρητικό και πρακτικό μέρος (επισυνάπτεται το περιεχόμενο του 24ωρου προγράμματος).

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια φαρμακοποιοί θα λαμβάνουν ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο θα αποδεικνύει την ικανότητα τους στην παροχή υπηρεσιών Πρώτων Βοηθειών και μοριοδότηση από το ΙΔΕΕΑΦ.

Όσον αφορά τις δαπάνες των σεμιναρίων , αυτές θα καλυφθούν ως εξής:

  • Η αμοιβή των εκπαιδευτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού θα καλυφθεί από τον ΠΦΣ, μέσω των τοπικών Συλλόγων, όπως προβλέπει η σχετική συμφωνία ΠΦΣ-ΙΔΕΕΑΦ-ΕΕΣ,   ενώ οι φαρμακοποιοί που θα το παρακολουθήσουν θα επιβαρυνθούν με ένα ελάχιστο ποσόν ύψους 25€ (συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) για λειτουργικές δαπάνες του ΙΔΕΕΑΦ.
  • Οι οργανωτές τοπικοί Σύλλογοι θα αναλάβουν τις τοπικές λειτουργικές δαπάνες κατάλληλου χώρου, επισιτιστικών κ.λ.π.(επισυνάπτονται οι ανάγκες λειτουργίας).

 

Οι φαρμακοποιοί υποβάλλοντας την αίτησή τους θα καταβάλλουν και το αντίτιμο των 25€ μέσω της πιστωτικής ή χρεωστικής τους κάρτας, μέσα από ασφαλές περιβάλλον συναλλαγής. Για το ποσόν αυτό που είναι τελικό (περιέχει ΦΠΑ) θα λαμβάνουν Τιμολόγιο από το ΙΔΕΕΑΦ, το οποίο θα μπορούν να καταχωρούν στις δαπάνες των φαρμακείων τους. Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα παύει αυτόματα με την συμπλήρωση του ορίου που έχει καθοριστεί ανά σεμινάριο.

 

Συνδιοργάνωση:

– ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

– ΙΔΕΕΑΦ

– ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Σε συνεργασία με:

ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το πιστοποιημένο σεμινάριο του προγράμματος «Α’ Βοήθειες για Φαρμακοποιούς» διάρκειας 24 ωρών θα υλοποιηθεί από πιστοποιημένους Εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού με την ειδικότητα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ και CPR/AED» των Τομέων Νοσηλευτικής και Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών.

Στο 24ωρο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται οι εξής ενότητες:

«ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ» διάρκειας 12 ωρών

«ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ» και «ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΙΣΤΗΣ» διάρκειας 6 ωρών

«ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ» διάρκειας 6 ωρών

 

Οι συμμετέχοντες φαρμακοποιοί θα λάβουν Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και μόρια συνεχιζόμενης εκπαίδευσης φαρμακοποιών του ΙΔΕΕΑΦ.

Το Αναλυτικό – Ωρολόγιο πρόγραμμα κάθε σεμιναρίου θα ορίζεται αφού αποφασισθούν οι ημέρες διεξαγωγής και θα αναρτάται (μαζί με τις υπόλοιπες πληροφορίες) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, στον αντίστοιχο χώρο κάθε τοπικού Συλλόγου.

1η Ενότητα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ

Βασικές Αρχές Πρώτων Βοηθειών και Διάσωσης

– Το Ατύχημα

– Τί είναι οι Πρώτες Βοήθειες

– 7 Προϋποθέσεις για μια πετυχημένη επέμβαση

– Η αλυσίδα της Διάσωσης

– Κλήση για Βοήθεια

– Τηλέφωνα Άμεσης Ανάγκης

– Ψυχολογική Υποστήριξη σε Παιδιά

 

 

Βασικές Αρχές Διαχείρισης Τροχαίου Ατυχήματος

– Η έννοια του Τροχαίου Ατυχήματος

– Τα κυριότερα αίτια Τροχαίων Ατυχημάτων

– Συμβουλές Ασφαλούς Οδήγησης

– Η Αλυσίδα ενεργειών αντιμετώπισης (Διάσωσης)

– Ο ρόλος του τριγώνου ασφαλείας

– Άμεσες ενέργειες-Διάσωση

– Κλήση για Βοήθεια

– Πρώτες Βοήθειες

– Πιθανές κακώσεις από Τροχαίες Συγκρούσεις

 

Αρχική Προσέγγιση τραυματία και ασθενούς

– Ασφάλεια σκηνής

– Αξιολόγηση της σκηνής του ατυχήματος

– Μεταδοτικές ασθένειες και Μέσα Ατομικής Προστασίας

– Το νευρικό σύστημα

– Διαταραχές επιπέδου συνείδησης

 

Υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών

– Θύμα με απώλεια αισθήσεων που αναπνέει

– Σημεία κυκλοφορίας

– Τοποθέτηση σε θέση ανάνηψης

– Θύμα που δεν αναπνέει

– Τεχνητή αναπνοή

 

Πρωτογενής Εκτίμηση και Αντιμετώπιση (A, B, C, D, E)

– Η Πρωτογενής Κλινική Αξιολόγηση

– Τα αρχικά «ABCDE»

– Αεραγωγός και ΑΜΣΣ

– Αερισμός και Αναπνοή

– Κυκλοφορία – Έλεγχος Αιμορραγιών

– Νευρολογική Κατάσταση

– Έκθεση και Προστασία από το Περιβάλλον

 

Εξωτερικές Αιμορραγίες και Ανοιχτά Τραύματα

– Τι είναι το Τραύμα;

– Ανοιχτό Τραύμα

– Πώς αντιμετωπίζουμε μια Αιμορραγία;

– Σε ποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται η Ίσχαιμη Περίδεση;

– Τι είναι η Ρινορραγία;

– Πώς αντιμετωπίζουμε έναν Τραυματικό Ακρωτηριασμό;

– Τι είναι το Αιμορραγικό – Υποογκαιμικό (Shock);

 

Κλειστά Τραύματα και Μυοσκελετικές Κακώσεις

– Τι είναι κλειστό Τραύμα;

– Κακώσεις Οστών και Αρθρώσεων

– Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις (ΚΕΚ)

 

 

Εγκαύματα

– Τι είναι έγκαυμα;

– Μέτρηση της Έκτασης – Κανόνας των 9

– Εκτίμηση του Βάθους

– Έγκαυμα Πρώτου Βαθμού / Έγκαυμα Δευτέρου Βαθμού / Έγκαυμα Τρίτου Βαθμού

 

Βλάβες από την Έκθεση στο Περιβάλλον

– Βλάβες από Έκθεση σε Θερμό περιβάλλον

– Τι είναι η Ηλίαση;

– Τι είναι η Θερμική εξάντληση;

– Τι είναι η Θερμοπληξία;

– Βλάβες από Έκθεση σε Ψυχρό Περιβάλλον

– Τι είναι η Υποθερμία;

– Δήγματα και Δηλητήρια

– Δήγματα εντόμων

– Δήγματα Θαλάσσιων Οργανισμών

– Οξεία Αλλεργική Αντίδραση

– Δηλητηριάσεις

 

Επείγοντα Περιστατικά

– Τι είναι Κρίση Άσθματος;

– Τι είναι Στηθάγχη;

– Τι είναι Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ);

– Πώς εκδηλώνονται οι Επιληπτικοί Σπασμοί;

– Πότε συμβαίνει η Υπογλυκαιμία;

– Οξύ Κοιλιακό Άλγος και Οξεία Κοιλία

 

2η Ενότητα

«ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΙΝΙΔΙΣΤΗΣ»

Υποστήριξη του αεραγωγού και του αερισμού

– Εναλλακτικές τεχνικές διάνοιξης του αεραγωγού

– Εναλλακτικές τεχνικές εμφυσήσεων

 

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΑ) ενηλίκου

– Καρδιοαναπνευστική ανακοπή

– Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση Ορισμός

– Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΑ) ενηλίκου

– Κλήση για Βοήθεια

 

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΑ) παιδιού-βρέφους & αντιμετώπιση πνιγμονής

– Παιδιατρικοί ασθενείς στην ΚΑΑ

– Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση παιδιατρικού Ασθενούς

– Θέση Ανάνηψης βρέφους-Παιδιού

– Κλήση για Βοήθεια

– Πνιγμονή-Χειρισμός “Heimlich”

– Αντιμετώπιση πνιγμονής σε ενήλικα

– Αντιμετώπιση πνιγμονής σε παιδιατρικούς ασθενείς

 

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΑ) και χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή (ΑΕΑ)

– Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδιστής

– Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή

– Κατευθυντήριες οδηγίες για τη χρήση ΑΕΑ

– Χρήση ΑΕΑ σε παιδιά και βρέφη

 

3η Ενότητα

«ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ»

Επιδείξεις χειρισμού τραυμάτων

– Απλή περιποίηση τραύματος

– Αντιμετώπιση αιμορραγίας

– Αντιμετώπιση ρινορραγίας

– Τραυματικός ακρωτηριασμός

– Άμεση αντιμετώπιση διατρέμματος

– Αντιμετώπιση εγκαυμάτων 1ου, 2ου και 3ου βαθμού

 

ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Posted in Uncategorized by