Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΤΕΑΕΠ

Απρίλιος 4, 2019

Αθήνα, 4/4/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Αρ. Πρωτ. 1378

ΝΠΔΔ

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
της Χώρας

Θέμα : Δυνατότητα πληρωμής εφάπαξ αναδρομικών εισφορών ΕΤΕΑΕΠ

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημά μας προς το ΕΤΕΑΕΠ για την πληρωμή εφάπαξ των αναδρομικών
εισφορών για τα έτη 2017και 2018 το Ταμείο μας απέστειλε την παρακάτω απάντηση :
Απαντώντας στο έγγραφό σας με αριθμό πρωτοκόλλου 356 και αριθμό πρωτοκόλλου ΕΤΕΑΕΠ
70254/2.4.2019.
Σας ενημερώνουμε ότι:
Υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής εφάπαξ των αναδρομικών εισφορών για τα έτη 2017, 2018. Η
πληρωμή τους θα πραγματοποιείται σε τράπεζες και ΕΛΤΑ με την χρήση του κωδικού εντολής
πληρωμής, ο οποίος είναι ατομικός και χρησιμοποιείται για όσο χρονικό διάστημα ο ασφαλισμένος
είναι υπόχρεος καταβολής εισφορών.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τον σύνδεσμο:
https://www.eteaep.gov.gr/web/

Με εκτίμηση,
ΕΤΕΑΕΠ

Σας επισυνάπτουμε το σχετικό έγγραφο του ΠΦΣ

Posted in Uncategorized by