Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ

Απρίλιος 2, 2020

ΔΕΙΤΕ ΤΙς ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/04/ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-Ν.2-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΚΑΤΑΒΟΛΗ-ΤΩΝ-ΕΙΣΦΟΡΩΝ-ΣΤΟ-ΤΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ-01-04-2020.pdf

Posted in Uncategorized by