Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΦΥΚ