Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ