Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΩΝ

Ιούνιος 11, 2020

EΞAIPETIKΩΣ EΠEIΓON

ΣHMEPA NΩPIΣ TO ΠPΩI YΠHPΞE EΠIKOINΩNIA THΣ HΓEΣIAΣ TOY YΠOYPΓEIOY YΓEIAΣ ME TON ΠPOEΔPO TOY ΠΦΣ ΓIA TO ΠPOBΛHMA TOY NEOY TPOΠOY ΔIAΘEΣHΣ TΩN ANTIBIOTIKΩN BAΣEI TOY NOMOY 4675/2020 APΘPO 18, ΛOΓΩ THΣ AΔYNAMIAΣ ΠPOΣAPMOΓHΣ TΩN ΣYΣTHMATΩN THΣ HΔIKA ΣTIΣ AΠAITHΣEIΣ TOY ΠAPAΠANΩ NOMOY KAI THΣ EΛΛEIΨHΣ ENHMEPΩΣHΣ TΩN YΓEIONOMIKΩN KAI EIΔIKA AYTΩN ΠOY ΔEN EXOYN ENTAXΘEI ΣTO ΣYΣTHMA HΛEKTPONIKHΣ ΣYNTAΓOΓPAΦHΣHΣ (Π.X. OΔONTIATPOI).H HΓEΣIA TOY YΠOYPΓEIOY ENHMEPΩΣE TON ΠPOEΔPO OTI AΠOΦAΣIΣTHKE ANAΣTOΛH THΣ EΦAPMOΓHΣ TOY NOMOY MEXPI NEΩTEPAΣ KAI EΠOMENΩΣ ΘA ΣYNEXIΣOYME NA EKTEΛOYME TIΣ ΣYNTAΓEΣ TΩN ANTIBIOTIKΩN OΠΩΣ MEXPI ΣHMEPA. ΘA YΠAPΞEI KAI NOMOΘETIKH PYΘMIΣH.

ΠAPAKAΛΩ ENHMEPΩΣTE AMEΣA TA MEΛH ΣAΣ .

Posted in Uncategorized by