Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ Φ.Υ.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ