Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Ιανουάριος 18, 2018
Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει τους παρόχους πως στο εξής για τη χορήγηση αναλώσιμων υλικών (Ιατροτεχνολογικά, ΣΕΔ, Αναπνευστικά, Ορθοπεδικά κλπ) σε Ευρωπαίους Ασφαλισμένους μέσω του e-ΔΑΠΥ θα πρέπει να επισυνάπτουμε στην εκτέλεση της γνωμάτευσης φωτοαντίγραφο ενός από τα παρακάτω:
  1. Της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ) ή
  2. Του Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης (ΠΠΑ) ή
  3. Της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)
Επιπρόσθετα πρέπει υποχρεωτικά το αντίγραφο αυτό να σαρωθεί σε αρχείο pdf (Acrobat Reader) και να φορτωθεί στο e-ΔΑΠΥ κατά την εκτέλεση της γνωμάτευσης.
Επιπλέον καταργείται πλέον το έντυπο επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισμένου ή το Ατομικό Δελτίο Χρέωσης Ασθενούς που χρειάζονταν ως τώρα.
Αναλυτικά η εγκύκλιος στο αρχείο παρακάτω:
Posted in Uncategorized by