Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ

Φεβρουάριος 3, 2021

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ!ΚΑΘΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΗΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ ΣΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΙΣΧΥ.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΑΠΟ 3.000 ΕΥΡΩ

Posted in Uncategorized by