Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ- ΑΠΟ 1/10/2018 Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΚΠΥ

Ιούνιος 20, 2018

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2315/Β/19.6.2018) η απόφαση για τον νέο «Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» με ισχύ από την 1η Οκτωβρίου 2018.

Posted in Uncategorized by