Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ Ε.Φ.Κ.Α. ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Μάιος 10, 2018

Αναρτήθηκαν οι εισφορές Ε.Φ.Κ.Α. για τον Μάρτιο του 2018. Περιλαμβάνει την  εισφορά του  Μάρτιου 2018 που πρέπει να εξοφληθεί  μέχρι  18/05/2018 και  την εκκαθάριση του 2017 της οποίας η  πρώτη δόση θα πρέπει να πληρωθεί έως 31/05/2018.

Επίσης αυτοί που έχουν να πάρουν επιστροφή μπορούν να κάνουν και συμψηφισμό  με τις επόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Δήλωση συμψηφισμού γίνεται  ανοίγοντας την  σελίδα   ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΟΥΣ και πατώντας στην ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ.

Posted in Uncategorized by