Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΒΑΛΣΑΡΤΑΝΗΣ

Αύγουστος 22, 2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση των προϊόντων του Πίνακα Ι (δείτε παρακάτω), κατόπιν ανάκλησης από τον ευρωπαϊκό οργανισμό EDQM του πιστοποιητικού καταλληλότητας για τη δραστική ουσία βαλσαρτάνη, που παράγεται από το εργοστάσιο Zheijiang Tianyu Pharmaceutical Co Ltd (Κίνα) (δείτε ΕΔΩ). Το συγκεκριμένο πιστοποιητικό ανακλήθηκε, διότι στη βαλσαρτάνη του εν λόγω παραγωγού προσδιορίστηκαν χαμηλά επίπεδα NMDA (πιθανός καρκινογόνος παράγοντας).

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται προληπτικά στο πλαίσιο προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Η εταιρεία Heremco φαρμακαποθήκη Μ.Ε.Π.Ε. οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΦ
Α.Α Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΟΦ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΕΜΗΣ

Πίνακας Ι. Υπό ανάκληση φαρμακευτικά προϊόντα
Εμπορική ονομασία προϊόντος Αρ. παρτίδας
VALSART/HEREMCO F.C.TAB 80MG/TAB 180622
180623
VALSART/HEREMCO F.C.TAB 160MG/TAB 180626
180625
180053
180052
170465
160803
150699
VALSART/HEREMCO F.C.TAB 320MG/TAB 180628
180629
150700
CO-VALSART/HEREMCO F.C.TAB (80+12,5)MG/TAB 180789
180790
CO-VALSART/HEREMCO F.C.TAB (160+12,5)MG/TAB 180738
180796
180797
180262
180263
170826
170092
160220
CO-VALSART/HEREMCO F.C.TAB (320+12,5)MG/TAB 180465
180516
180740
180799
180006
180005
160207
Posted in Uncategorized by