Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΜΥΚ

Δεκέμβριος 29, 2017

Σας ενημερώνουμε ότι βάση της απόφασης ΔΣ 1573/14-12-2017 , για την περίπτωση των
υλικών : i) οινόπνευμα ii) Betadine iii) οξυζενέ iv) αποστειρωμένα γάντια v) χαρτοβάμβακας
και vi) αναλώσιμο υγειονομικό υλικό σε ασθενείς με Μηχανική Υποστήριξη Κυκλοφορίας (ΜΥΚ)
θα δημιουργηθούν και ενεργοποιηθούν ενιαίοι μοναδικοί κωδικοί ΕΑΝ και ΕΟΠΥΥ-ΕΚΑΠΤΥ (ίδιοι) ,
για κάθε υλικό , οι οποίοι θα χρησιμοποιούνται κατά την έκδοση και εκτέλεση των
ηλεκτρονικών γνωματεύσεων . Οι κωδικοί αφορούν τόσο τις περιπτώσεις υλικών 01244, 01246,
01247 όσο και για 01250 και 02165.

0124499000010 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΓΙΑ ΜΕΣΟΓ. ΑΝΑΙΜΙΑ
0124699000018 ΟΞΥΖΕΝΕ ΓΙΑ ΜΕΣΟΓ. ΑΝΑΙΜΙΑ
0124799000017 BETADINE SURGICAL ΓΙΑ ΜΕΣΟΓ. ΑΝΑΙΜΙΑ
0125099012441 ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ( ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ )
0125099012465 ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ( ΟΞΥΖΕΝΕ )
0125099012472 ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ( BETADINE )
0125099000011 ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ(ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑΣ)
0125099000028 ΥΛΙΚΑ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗΣ ΚΑΘΑΡΣΗΣ(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ)
0216599000011 ΜΥΚ(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ)
0216599000028 ΜΥΚ(ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΓΑΖΕΣ)
0216599000035 ΜΥΚ(ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ)
0216599000042 ΜΥΚ(ΧΑΡΤΙΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Μαρούσι 28/12/2017

Α

Posted in Uncategorized by