Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ