ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Σεπτέμβριος 11, 2017

Από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για την άδεια άσκησης επαγγέλματος φαρμακοποιού περιόδου Οκτωβρίου 2017 θα διεξαχθούν στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων (στο 2οόροφο του κτιρίου Βιολογίας -Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ).

Το πρόγραμμα των εξετάσεων ως εξής:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 ΔΕΥΤΕΡΑ 02-10-2017   

 9.00-12.00: Έλεγχος Φαρμάκων

12.00-15.00: Παρασκευή Φαρμακοτεχνικών ή χημικών σκευασμάτων

 ΤΡΙΤΗ 03-10-2017

9.00-12.00: Εκτέλεση συνταγών

12.00-15.00: Αναγνώριση πλειόνων φαρμάκων

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ( ή ΓΡΑΠΤΕΣ) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 ΤΕΤΑΡΤΗ 04-10-2017  

 9.00-12.00: Ελληνική Φαρμακοποιία-Φαρμακοτεχνία

12.00-15.00: Φαρμακευτική Εμπορευματολογία-Στοιχεία Ιστορίας- Νομοθεσία

                                     

 ΠΕΜΠΤΗ 05-10-2017

            9.00-12.00: Φαρμακολογία

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06-10-2017   

            9.00-12.00: Τοξικολογία

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία το αργότερο μέχρι τις 27-09-2017.

Οι υποψήφιοι θα παραλάβουν το παραπεμπτικό τους τη Δευτέρα 02-10-2017 και ώρα 9.00 π.μ. στο Εργαστήριο Φαρμακοτεχνίας και Ελέγχου Φαρμάκων, στο 2ο όροφο του κτιρίου της Φαρμακευτικής στο Α.Π.Θ.

Τροποποίηση του προγράμματος γίνεται από τους εξεταστές σύμφωνα και με το υπόλοιπο

πρόγραμμα λειτουργίας της Σχολής και οι υποψήφιοι ενημερώνονται κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.

Όσοι υποψήφιοι προέρχονται από άλλη Περιφερειακή Ενότητα προμηθεύονται το παράβολο ύψους 11,74 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων της Θεσσαλονίκης (Ερμού και Καρόλου Ντηλ γωνία) και το καταθέτουν στη γραμματέα της Επιτροπής, την πρώτη μέρα των εξετάσεων.

Posted in Uncategorized by