Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ