Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ- ΠΕΡΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.

Ιούνιος 28, 2018

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2018
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 3697

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Περί Συλλογικής Συμβάσεως προμήθειας φαρμάκων με τον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.»

 

Κατόπιν σχετικών επιστολών Φαρμακευτικών Συλλόγων προς τον Π.Φ.Σ.
αναφορικά με την από 08.6.2018 Συλλογική Σύμβαση προμήθειας φαρμάκων με τον
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα θέλαμε να σημειώσουμε τα εξής:
Ως αναφέρεται στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 9938/27.6.2018 έγγραφο του
Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (αριθμός πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 3660/27.6.2018), αντίγραφο του οποίου
σας κοινοποιούμε με την παρούσα, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4498/2017 «…στην
ασφάλιση του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. υπάγονται υποχρεωτικά για παροχή ιατροφαρμακευτικής –
νοσοκομειακής περίθαλψης όλοι οι εργαζόμενοι (μισθωτοί) σε επιχειρήσεις ή
εκμεταλλεύσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας που δραστηριοποιούνται
σε όλη την Ελλάδα, καθώς και οι εργαζόμενοι σε πρακτορεία ειδήσεων και γραφεία
τύπου, αλλά και οι μέχρι σήμερα συνταξιούχοι του. Κατά συνέπεια, ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.
καθίσταται ο βασικός ασφαλιστικός φορέας παροχής περίθαλψης, όλων των εργαζομένων
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, έντυπα και
διαδικτυακά με μοναδική εξαίρεση τους δημοσιογράφους ασφαλισμένους των ΕΤΑΣ –
ΤΕΑΣ. Σημειώνουμε όμως, ότι όλοι οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στα παραπάνω
αναφερόμενα μέσα ασφαλίζονται στον ΕΔΟΕΑΠ και ότι από 01/01/2018, ο Οργανισμός
μας έχει δεχθεί 8.500 νέα άμεσα μέλη και τις οικογένειές τους…».
Επίσης, στο άρθρο 1 παρ. δ΄ της ως άνω Συλλογικής Συμβάσεως προβλέπεται
ότι: «δ. Οι φαρμακοποιοί, που δεν επιθυμούν να εκτελούν συνταγές των ασφαλισμένων
του Οργανισμού πρέπει να δηλώσουν αυτό εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένα στον
Φαρμακευτικό Σύλλογο που ανήκουν, μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της
παρούσης σύμβασης ή από την έναρξη της λειτουργίας του φαρμακείου τους.». Συνεπώς
όποιος φαρμακοποιός δεν επιθυμεί να εκτελεί τις συνταγές του Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., θα
πρέπει να το δηλώσει εγγράφως και αιτιολογημένως μέχρι 08.7.2018 στον
Φαρμακευτικό Σύλλογο που ανήκει.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Posted in Uncategorized by