Επιστολή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για την Έρευνα Αγοράς Υγειονομικού Υλικού