Ενημέρωση για την Έρευνα Αγοράς Υγειονομικού Υλικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού (1)