ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΦΥΚ