ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ