Ενημέρωση των ΦΣ για την φόρμα εμβολιασμού των υπαλλήλων φαρμακείου