Επιστολή προς ΦΣ για υποχρεωτική χρήση μάσκας στα φαρμακεία