Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ

https://www.fspierias.gr/wp-content/uploads/2020/09/Τυποποιημένη-Διαδικασία.pdf