Φ.Σ.ΠΙΕΡΙΑΣ-TΕΑΥΦΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΣΦAΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ