ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΛΗΞΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ